Versenyszabályzat és feltételek

Szervező: REMY Trade s.r.o Jaurisova 515/4, 140 00 Prága

A fotópályázat időpontja

A fotópályázat 2021. szeptember 1-jétől indul és további értesítésig érvényes.

A fotópályázat résztvevői

A fotópályázat résztvevője az a természetes személy, aki a pályázat időtartama alatt a megadott e-mail címre elküldi a pályázat fotóit.

Versenyfotók

A fotópályázaton való részvétel feltétele, hogy a versenyfotót vagy fotókat digitális formában, pl. JPG formátumban (a továbbiakban: "fotók") a fotópályázat határidejéig elküldje a info@szamfestokep.hu címre. A fotók mérete legfeljebb 4 MB lehet A fotókon önnek vagy egy szerettének kell ábrázolnia az ön által készített képet. 

A fotó beküldésével a résztvevő jogot biztosít a szervezőnek arra, hogy a fotót minden jogilag megengedett módon felhasználja, nemcsak a fotópályázat és annak promóciója keretében, hanem a szervező népszerűsítése vagy a szervező által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése céljából is. Ez a licenc ingyenesen, időben és területileg korlátlanul, a szervező általi korlátlan felhasználásra szól. A szervező nem köteles élni ezzel az engedéllyel.

A versenyfotók elfogadásával a szervező nem vállal felelősséget a fotók tartalmáért, harmadik fél jogainak a fotón való ábrázolással történő megsértéséért, illetve a fotónak a szervező általi, a jelen feltételeknek megfelelő, jóhiszemű felhasználásáért.

A versenyfotó beküldésével a résztvevő kijelenti, hogy:

- elfogadja a jelen feltételeket és a fotópályázat szabályait,
- a fényképet személyesen ő készítette, és korlátlan joggal rendelkezik arra, hogy más személyeknek korlátlan körű felhasználási jogokat adjon,
- az általa készített fényképen ábrázolt személyek hozzájárulnak a fénykép közzétételéhez és a fotópályázat feltételeinek és szabályainak megfelelő felhasználásához.

Nem vesznek részt a fotópályázaton azok a fényképek, amelyek:

- nem kapcsolódnak a fotópályázat témájához,
- a szerző nem tüntette fel valódi nevét és vezetéknevét
- etikátlan tartalmúak
- vulgáris vagy más módon becsmérlő leírás kíséri,
- a fotópályázat szervezőjének rendelkezésére álló információk szerint a fotópályázat résztvevőjétől eltérő szerző készítette,
- első látásra nagyon rossz minőségűek (homályosak, sötétek...),
- nem tartalmazhat további feliratokat (a fénykép nem tartalmazhat látható feliratokat, mivel az reklámnak minősülhet; kivétel a nem feltűnő szerzői jog vagy egy rövid felirat),
- a fotópályázatra a fotópályázat kezdete előtt vagy a fotók beküldési határideje után neveznek be,
- azonosak az ugyanazon fotós által korábban benyújtott fényképekkel (a fényképek lényeges jellemzőiben megegyeznek).

A fotópályázat értékelési módja

A fotópályázat értékelése azonnal megtörténik, és minden résztvevő az e-mail elküldésétől számított 24 órán belül megkapja a nyereményt (amennyiben a verseny feltételeit betartják).

A fotópályázat egyéb feltételei

A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről. A kedvezménykódot ezután e-mailben továbbítjuk. A nyereményért nem igényelhető anyagi kompenzáció. A nyereményt nem lehet más nyereményre cserélni, és a megítélt nyereményt sem lehet más tárgyakra vagy szolgáltatásokra cserélni.
A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy a verseny időtartama alatt bármikor, indoklás nélkül módosítsa a szabályokat vagy törölje a fotópályázatot.
A fotópályázaton való részvétellel (fénykép és személyes adatok beküldésével) a résztvevő elfogadja a fotópályázat jelen szabályait és feltételeit. A résztvevő egyúttal hozzájárul az általa a kísérő e-mailben megadott személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvénynek megfelelő feldolgozásához. Az adatokat a fotópályázat adminisztrációja, valamint a szervező kereskedelmi vagy szolgáltatási ajánlatai céljából dolgozzák fel. Az adatokat a szervező alkalmazottai automatizált vagy más módon dolgozzák fel. A megadott személyes adatokat a szervező a fotópályázat lebonyolításának bizonyításához és a résztvevő által beküldött fényképre vonatkozó engedély megadásának bizonyításához feltétlenül szükséges ideig (de legfeljebb a fotópályázat végétől számított 10 évig), vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a fotópályázat eredményhirdetésének részeként nevét, vezetéknevét és lakóhelyét a médiában és a honlapon közzétegyék.
A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében a REMY Trade s.r.o Jaurisova 515/4, 140 00 Prága. A résztvevő hozzájárulása a fentiekhez önkéntes, és a személyes adatainak feldolgozása a fotópályázat alapvető elvei alapján történik. A szervező személyes adatokat gyűjt a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvény hatálya alá tartozó személyes adatokat.

100 %